Risikoanalyse risikovurdering risikostyring beredskabsplan handlingsplanRisikoanalyse licens

      
Vejledning

Formålet med Risknon er at gøre det besværlige og komplekse i en risikoanalyse nemt og effektiv. Før man begynder arbejdet man at analysere, er der dog nogle basale ting, som skal være på plads. Det er nødvendigt, at deltageren har et solidt kendskab til de områder, der skal analyseres. Endvidere skal der bruges sund fornuft og evnen til at abstrahere (det vil sige, at se bort fra uvæsentlige sider af et emne). En god måde at starte på er, ved at samle et lille hold af "eksperter", som hver især kan bidrage med deres vinkler og ekspertise. Alternativt kan en risikoanalyse gennemføres med en række interviews af de personer, som kender til området. Risknon gennemføres i 7 step. Risknon er udviklet til Excel og bruger makroer. Derfor skal man huske at aktivere makroer i Excel.
Se: Aktivere eller deaktivere makroer i office dokumenter
Risknon er simpel og selvforklarende; man udfylder nogle felter og foretager nogle vurderinger, som resulterer i nogle valg.
Læs også afsnittet om risikovurdering.

Risikoanalyse
  Download Risknon Gratis
1. Man begynder med en brainstorming, hvor man finder en række hændelser, som kan have en negativ påvirkning på det område som man ønsker at analysere.

2. Man vurderer, hvor sandsynligt det er, at hændelsen indtræffer.

3. Man vurderer, hvor alvorligt konsekvensen er, hvis hændelsen indtræffer.

4. Når ovenstående er gennemført i Risknon, får man et risikotal, som viser den pågældende risiko.

    GRØN: Risikotal 1 til 7 = Lav risiko – Man kan som oftest accepte en lav risiko og undlade at gøre mere.
    GUL: Risikotal 8 til 10 = Mellem risiko – Kræver en nærmere analyse og vurdering.
    RØD: Risikotal 11 til 25 = Høj risiko – Kræver at der udarbejdes en handlingsplan til at imødegå
    konsekvenserne, hvis hændelsen indtræffer. Værdierne kan tilpasses)

5. Herefter skal det vurderes, om man vil acceptere risikoen eller om der skal laves en plan for at mindske konsekvensen.

6. Såfremt man vurderer, at det er nødvendigt med en handlingsplan, vil Risknon lave en handlingsplan fra en skabelon.

7. Handlingsplanen udfyldes og det hele sendes til godkendelse hos den ansvarlige.

her
.

Risknon skærmbillede

Enkeltelementer i en risikoanalyse
---------------------------------------------
A. Hændelse
B. Sandsynlighed
C. Konsekvens
D. Risiko
E. Beslutning
F. Plan

Risikoanalyse

Risikoanalyse