Risknon - hændelse

Risikoanalyse risikovurdering risikostyring beredskabsplan handlingsplan

Risikoanalyse licens

Risikoanalyse kundetilpasset
      
Sandsynlighed

Ved sandsynlighed for, at en hændelse forekommer, forstås i almindelighed den hyppighed, hvormed hændelsen kan indtræffe. Ofte bruges erfaring i en kombination med sund fornuft til at vurdere sandsynlighed med.
Det er en god idé, at lave sin egen skala, når man skal vurdere sandsynligheden for at noget uforudset indtræffer. Nedenfor er vist et eksempel på, hvordan en sandsynlighedsskala kan laves:

Eksempel: Mulighed A eller Mulighed B
Meget høj En gang om måneden En gang om året
Høj Hvert halve år En gang på 5 år
Medium En gang om året En gang på 10 år
Lille En gang på 5 år En gang på 20 år
Meget lille En gang på 20 år En gang på 50 år


Risikoanalyse
  Download Risknon