Risknon - hændelse

Risikoanalyse risikovurdering risikostyring beredskabsplan handlingsplan

Risikoanalyse licens

Risikoanalyse kundetilpasset
      
Hændelse

Ved en hændelse forstås en begivenhed, der kan have en negativ påvirkning på det område som man ønsker at analyserer. En hændelse kan eksempelvis skylde fejl, svigt, mangler eller noget helt andet. Under alle omstændigheder påvirker en hændelse i en retning som ikke er tilsigtet.

Risikoanalyse
  Download Risknon