Risikoanalyse risikovurdering risikostyring beredskabsplan handlingsplan

Risikoanalyse licens

Risikoanalyse kundetilpasset
      
Risiko

En risiko er et negativt ladet ord, der angiver sandsynligheden for, at en hændelse fører til et uønsket resultat. I vores tilfælde er risikoen angivet med et tal fra 1 til 25, hvor 1 er lav risiko og 25 er høj risiko.
Risikoen i Risknon er opdelt som følger:

GRØN:
Risikotal 1 til 7 = Lav risiko – Man kan som oftest accepte en lav risiko og undlade at gøre mere.

GUL:
Risikotal 8 til 10 = Mellem risiko – Kræver en nærmere analyse og vurdering.

RØD:
Risiko tal 11 til 25 = Høj risiko – Kræver at der udarbejdes en handlingsplan til at imødegå konsekvenserne, hvis hændelsen indtræffer.

Risknon kan købes i en kundetilpasset version og med flere nye funktioner.

Risikoanalyse
  Download Risknon