Risknon - hændelse

Risikoanalyse risikovurdering risikostyring beredskabsplan handlingsplan

Risikoanalyse licens

Risikoanalyse kundetilpasset
      
Beslutning

En "beslutning" er et element i risikostyringen, som handler om håndtering og minimering af risici. Ofte omtales og defineres risikostyring som: "De konkrete tiltag, der gøres for at håndtere og forebygge en uhensigtsmæssig hændelse". I Risknon er der to muligheder for at forholde sig til en konkret risiko. Man kan vælge at acceptere, at der er en risiko og leve med, at der er en fare eller man kan igangsætte initiativer til at minimere risikoen.


Risikoanalyse
  Download Risknon