Risknon - hændelse

Risikoanalyse risikovurdering risikostyring beredskabsplan handlingsplan

Risikoanalyse licens

Risikoanalyse kundetilpasset
      
Konsekvens

En konsekvens er en logisk følge af noget forudgående; i vores tilfælde er konsekvensen, at en hændelse med negativ påvirkning er indtrådt. Konsekvensen måler vi i alvorlighed, eksempelvis fra meget alvorligt til ingen påvirkning.
Det er en god idé at lave sin egen skala, når man skal vurdere konsekvensen af en hændelse. Nedenfor er vist et eksempel på, hvordan en konsekvensskala kan laves:

Eksempel: Mulighed A eller Mulighed B
Meget alvorlig Organisationen lukker Tab på 10.000.000 kr.
Stor Organisationen må omstruktureres Tab på 5.000.000 kr.
Medium Organisationen miskrediteres i pressen Tab på 1.000.000 kr.
Lille Tab at troværdighed Tab på 500.000 kr.
Meget lille Processen må genstarte Tab på 10.000 kr.Risikoanalyse
  Download Risknon