Risknon - hændelse

Risikoanalyse risikovurdering risikostyring beredskabsplan handlingsplan

Risikoanalyse licens

Risikoanalyse kundetilpasset
      
Plan

Har man i Risknon valgt "Plan for risiko" under punktet beslutninger, har man mulighed for at udfylde en handlingsplan. Formålet med en handlingsplan er, at kortlægge den indsats, som er nødvendig for at minimere risikoen til et acceptabelt niveau. Planen skal indeholde en beskrivelse af de tiltag, man vil igangsætte for at minimere risikoen.


Risikoanalyse
  Download Risknon