Risikoanalyse risikovurdering risikostyring beredskabsplan handlingsplan

Gratis værktøj til Risikovurdering

Hvad er en risikovurdering?
En risiko er sandsynligheden for, at man ikke realiserer sine mål eller at organisationen ikke kan realisere sine forventede gevinster. En risiko består altid af en sandsynlighed for en hændelse og konsekvensen af, at den pågældende hændelse opstår. Det er ikke et mål i sig selv at undgå risici, men derimod at sikre, at risici håndteres eller blot accepteres.
Download Risknon til risikovurdering

Risikovurdering kan defineres som:
- en systematisk måde at identificere og behandle risikofaktorer og usikkerhed på, som led i en helhedsbetragtning.

Risikovurdering er noget af det første man igangsætter, når man påbegynder en opgave, som er kritisk for en organisation. Her identificeres risici, deres indhold bestemmes og sandsynligheden for, at de opstår vurderes. Der angives forebyggende foranstaltninger til at minimere sandsynlighed eller konsekvens. Samtidig opstilles en plan for hvad der skal ske, hvis risikoen indtræffer.
Risikovurderingen er en iterativ proces, hvor men opdatere dine data i takt med, at processen skrider frem. Er der tale om en drift situation, opdateres risikovurdering periodisk.

Formålet med risikovurderingen?
Formålet med en risikovurdering er dels at vurdere, hvilke risici der er de alvorligste i forhold til projektets gennemførelse, dels at finde løsninger og fastlægge ansvar for at overkomme og reducere disse risici.

Målet med risikovurdering og -styring er ikke at eliminere samtlige risici, men at gøre sig dem klart og så beslutte, hvordan man vil håndtere dem.

Hvem modtager risikovurderingen?
Ledelsen eller styregruppen modtager risikovurderingen, hvor der følges op på reducerende tiltag samt på den løbende opsamling af nye risici, så der hele tiden er et opdateret risikobillede. Væsentlige risici afrapporteres på ledelses- eller styregruppemøderne. Beslutningen om konkret håndtering ligger hos ledelse.

Udarbejdelse af risikovurderingen
Risikovurderingen foretages altid på baggrund af den aktuelle målsætning eller plan.

Den samlede risikostyring omfatter selve risikovurderingen, hvor risici identificeres og specificeres, samt den efterfølgende bearbejdning og håndtering, hvor hver enkelt risiko reduceres og/eller der opstilles en beredskabsplan for, hvad der skal ske, hvis hændelsen indtræffer.


Det seneste døgns risikovurdering nyheder
 1. NFA: Nyheder: Arkiv: 2014: Ny fælles europæisk forskningsstrategi ...

  www.arbejdsmiljoforskning.dk/.../ny-faelles-europaeisk-forskningsstrategi
  Det EU-finansierede forskningsprojekt ITS-NANO har udviklet en ny fælles europæisk forskningsstrategi for Strategi for risikovurdering af nanomaterialer.
 2. Al-Qaeda til kamp mod olietankere - TV 2 Finans

  finans.tv2.dk/.../id-73927781:alqaeda-til-kamp-mod-olietankere.html
  Det er ikke en specifik trussel, men den indgår i den løbende risikovurdering hos rederierne, siger Hans Tino Hansen. Han peger på, at al-Qaeda er stærkest i ...
 3. Lovgivning - Danskkemi-online

  www.danskkemi-online.dk/category/lovgivning/
  Økotoksikologi og risikovurdering efter REACH. 1. december 2012 13:58 · ... Grænseværdier for og risikovurdering af pesticider i fødevarer. 1. september 2006 ...
 4. Quality & Food Safety Coordinator - 484368 | Jobindex

  www.jobindex.dk/vis-job/h484368
  ... lovgivning, kundekrav etc. i forbindelse med nye råvarer; Aktiv del af HACCP- team for Haderslev fabrikken med hovedansvar for risikovurdering af råvarer.
 5. DSR - Søgeresultat - Dansk Sygeplejeråd

  www.dsr.dk/.../DSR - Søgeresultat.aspx?k...
  Sct. Hans Hospitals specialafsnit for truende og flugttruede retspsykiatriske patienter, R7, bruger systematisk risikovurdering i forebyggelsen af voldsepisoder.
 6. Al-Qaeda blæser til kamp mod vestlige olietankere - Ritzau News

  www.nordschleswiger.dk/ritzau-news.6224.aspx?newsid=DAM...
  Det er ikke en specifik trussel, men den indgår i den løbende risikovurdering hos rederierne, siger Hans Tino Hansen. Han peger på, at al-Qaeda er stærkest i ...
 7. Viden skal sikre behandling af personfølsomme data - Tech | www.b ...

  www.b.dk/tech/viden-skal-sikre-behandling-af-personfoelsomme-data
  Her er udgangspunktet, at der foretages en risikovurdering med udgangspunkt i borgerens ret til beskyttelse - hvilket bl.a. indebærer, at borgeren ikke skal ...
 8. Graviditet er ikke en sygdom, men! | SpørgJordemoderen.dk

  spørgjordemoderen.dk/graviditet-er-ikke-en-sygdom-men/
  ... eller det ufødte barn. Hvis det er tilfældet, skal der foretages en konkret risikovurdering, der evt. kan føre til omplacering til andre opgaver eller fraværsmelding.
 9. [PDF] 

  Aktienyt Nordea - Sydbank Markets

  https://markets.sydbank.dk/.../Sydbank.aspx?ID=0036696-026590
  skabets egne samt konkurrerende selskabers forventninger. Risikovurdering og følsomhed. En vurdering af de væsentligste risikoforhold og en kategorisering af  ...
 10. En tvivlsom krig - Politiken.dk

  politiken.dk/magasinet/klassikere/ECE2430611/en-tvivlsom-krig/
  Forsvarskommissionens beretning om 'Fremtidens forsvar' fra 1997 indeholder også en risikovurdering af Irak fra Forsvarets Efterretningstjeneste. Og denne ...
 11. DTU Veterinærinstituttet: Forside

  www.vet.dtu.dk/
  Instituttet udfører myndighedsbetjening i form af rådgivning, overvågning og risikovurdering samt er ansvarlig for den laboratoriemæssige del af det danske ...
 12. TV2/Nord | Al-Qaeda blæser til kamp mod vestlige olietankere ...

  www.tv2nord.dk/.../324390:Erhverv--Al-Qaeda-blaeser-til-kamp-mod- vestlige-olietankere
  Det er ikke en specifik trussel, men den indgår i den løbende risikovurdering hos rederierne, siger Hans Tino Hansen. Han peger på, at al-Qaeda er stærkest i ...
 13. Helse & Fitness

  helse-fitness.blogspot.com/
  DTU, Fødevareinstituttets risikovurdering peger på, at planten Acacia rigidula, kan have skadelige effekter på reproduktions- og bevægelsessystemet.
 14. Fyns Amts Avis - Seneste - Feedage - 8820355 - Feedage.com

  www.feedage.com/feeds/8820355/fyns-amts-avis-seneste
  ... manglende markering på maden, der skal varmes op til over 75 grader og en ikke tilstrækkelig risikovurdering af listeria på Odense Universitetshospital.

For at vise dig de mest relevante resultater har vi udeladt nogle poster, der ligner de 14, der allerede vises.Hvis du vil, kan du gentage søgningen, hvor de udeladte resultater medtages.

Partnerlinks: risikovurdering  vampyr  tasker  DSB  modelbiler  Jernmand  Rejseguide  Fotobombe  lok Nyhedsarkivet:
Februar 2012   Marts 2012   April 2012   Maj 2012   Juni 2012   Juli 2012   August 2012   September 2012   Oktober 2012   November 2012   December 2012   Januar 2013   Februar 2013   Marts 2013   April 2013   Maj 2013   Juni 2013   Juli 2013   August 2013   September 2013   Oktober 2013   November 2013   December 2013   Marts 2014   April 2014   Maj 2014   Juni 2014   Juli 2014