Risikoanalyse risikovurdering risikostyring beredskabsplan handlingsplan

Gratis værktøj til Risikovurdering

Hvad er en risikovurdering?
En risiko er sandsynligheden for, at man ikke realiserer sine mål eller at organisationen ikke kan realisere sine forventede gevinster. En risiko består altid af en sandsynlighed for en hændelse og konsekvensen af, at den pågældende hændelse opstår. Det er ikke et mål i sig selv at undgå risici, men derimod at sikre, at risici håndteres eller blot accepteres.
Download Risknon til risikovurdering

Risikovurdering kan defineres som:
- en systematisk måde at identificere og behandle risikofaktorer og usikkerhed på, som led i en helhedsbetragtning.

Risikovurdering er noget af det første man igangsætter, når man påbegynder en opgave, som er kritisk for en organisation. Her identificeres risici, deres indhold bestemmes og sandsynligheden for, at de opstår vurderes. Der angives forebyggende foranstaltninger til at minimere sandsynlighed eller konsekvens. Samtidig opstilles en plan for hvad der skal ske, hvis risikoen indtræffer.
Risikovurderingen er en iterativ proces, hvor men opdatere dine data i takt med, at processen skrider frem. Er der tale om en drift situation, opdateres risikovurdering periodisk.

Formålet med risikovurderingen?
Formålet med en risikovurdering er dels at vurdere, hvilke risici der er de alvorligste i forhold til projektets gennemførelse, dels at finde løsninger og fastlægge ansvar for at overkomme og reducere disse risici.

Målet med risikovurdering og -styring er ikke at eliminere samtlige risici, men at gøre sig dem klart og så beslutte, hvordan man vil håndtere dem.

Hvem modtager risikovurderingen?
Ledelsen eller styregruppen modtager risikovurderingen, hvor der følges op på reducerende tiltag samt på den løbende opsamling af nye risici, så der hele tiden er et opdateret risikobillede. Væsentlige risici afrapporteres på ledelses- eller styregruppemøderne. Beslutningen om konkret håndtering ligger hos ledelse.

Udarbejdelse af risikovurderingen
Risikovurderingen foretages altid på baggrund af den aktuelle målsætning eller plan.

Den samlede risikostyring omfatter selve risikovurderingen, hvor risici identificeres og specificeres, samt den efterfølgende bearbejdning og håndtering, hvor hver enkelt risiko reduceres og/eller der opstilles en beredskabsplan for, hvad der skal ske, hvis hændelsen indtræffer.


Det seneste døgns risikovurdering nyheder
 1. Hamas advarer flyselskaber - CHECK-IN.dk

  www.check-in.dk/hamas-advarer-flyselskaber
  Da SAS genoptog flyvningerne til den israelske storby, havde man foretaget en ny risikovurdering. "Den analyse vi har foretaget, og de ændringer som Ben ...
 2. Risikostyring er kommet på dagsorden | Idag.dk

  idag.dk/kultur-debat/risikostyring-er-kommet-paa-dagsorden-12295
  Den langvarige tilpasning til en ny markedssituation – eller krisen, som vi normalt kalder det – har ført til, at fx risikostyring og risikovurdering har fået en meget ...
 3. Sådan scorer du den bedste rente i banken - TV 2 Finans

  finans.tv2.dk/.../id-73596710:sådan-scorer-du-den-bedste-rente-i-banken. html
  Det har stor betydning for bankens risikovurdering af dig, da det signalerer, at du har styr på økonomien. 5. Overvej, om du vil samle dine bankforretninger ét ...
 4. [PDF] 

  Maskiningeniør - Innovationskontoret ApS

  www.innovationskontoret.dk/app/webroot/.../Maskiningenioer.pdf
  Beskrivelse og risikovurdering af arbejdsprocesser. •. Lave kravspecifikationer og input til mølledesign vedr. transport, installation og service. •. Kunderådgivning ...
 5. Konsulent til vores team inden for skadelige stoffer, ressourcer og ...

  www.jobfinder.dk/.../konsulent-til-vores-team-inden-for-skadelige-stoffer- ressourcer-og-bygge-og-anlægsaffald/
  ... screenings- og kortlægningsopgaver for skadelige stoffer, rådgiver om prøvetagningsstrategi samt risikovurdering og håndtering af de konstaterede skadelige ...
 6. Oversigt for: Svinebrug - Maskinbladet

  www.maskinbladet.dk/artikler/tema?p=32&a=svinebrug
  07.06.11 | 11:26 | ? "Vi er altid bekymrede, når sådan noget sker", lyder det fra Fødevarestyrelsen, der allerede har lavet en risikovurdering af situationen ...
 7. rejsevejledning for Israel - Udenrigsministeriet

  um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/.../israel/
  Rejsevejledningen for Israel er senest opdateret den 21. august 2014 i lyset af den seneste udvikling, men det overordnede sikkerhedsniveau er uændret.
 8. Slagteri lukker i Nordjylland - 160 mister jobbet | Information

  www.information.dk/comment/908587
  Collateral damage er en velovervejet del af den risikovurdering Martin Lidengaard har gjort sig inden han vender tomlen opad for økonomisk krig. - Vi skal ikke ...
 9. Opfølgning af beredskabsplaner & krisestyring i Kbh - Firmaberedskab

  firmaberedskab.dk/kompetencer/beredskabsplaner/opfoelgning.aspx
  Det gør vi via: ​Tilsyn og auditering; Opdatering af beredskabsplaner og risikovurdering; Vedligeholdende uddannelser og øvelser. ​. Helhedsorienteret  ...
 10. Atomaffaldklarhed.dk - Side om radioaktivt affald i ... - Google Sites

  https://sites.google.com/site/atomaffaldklarhed/home?pli=1
  Risikovurdering af depotkoncepter fra Deponering af radioaktivt affald i Danmark ... Bemærkning om Brug af matematiske Modeller til Risikovurdering.
 11. LP Data » Download og aktuel status

  https://www.lpdata.dk/wp/?page_id=7
  Principielt mangler der en egentlig risikovurdering. Analysen kan ses på: http:// www.drwebhk.com/en/virus_techinfo/Trojan.DownLoader9.8242.html. En anden  ...
 12. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

  www.arbejdsmiljoforskning.dk/
  NFA er forankret i Beskæftigelsesministeriet og udfører strategisk forskning inden for arbejdsmiljø. Desuden overvåger NFA international arbejdsmiljøforskning.
 13. Konflikthåndtering - Arbejdsmiljoviden.dk

  www.arbejdsmiljoviden.dk/Viden-om.../Konflikthaandtering
  Repræsentanter fra en række sociale botilbud har deltaget i et udviklingsprojekt om risikovurdering i forbindelse med vold og trusler. Erfaringerne fo…
 14. Web-TV - Arbejdsmiljoviden.dk - Videncenter for Arbejdsmiljø

  www.arbejdsmiljoviden.dk/Viden-om-arbejdsmiljoe/...i.../webtv
  Instruktionsvideoer med gode råd for at undgå tunge løft, træk og skub. Kan anvendes som instruktion og oplæring på især hotel- og restaurationsskolen, men ...
 15. Analyse af beredskabet i virksomheder i København - Firmaberedskab

  firmaberedskab.dk/kompetencer/beredskabsplaner/analyse.aspx
  Vores rådgivende konsulenter har stor praktisk erfaring i risikovurdering og sårbarhedsanalyse, og vi bruger specialiserede værktøjer og metoder til ...
 16. Sådan undgår du salmonella-smitte - tvsyd.dk - TV SYD - Nyheder ...

  www.tvsyd.dk/artikel/253429:Saadan-undgaar-du-salmonella-smitte
  Dengang henviste de til en risikovurdering, som DTU havde lavet. Alligevel har fødevareproducenten Hedegaard Foods fredag trukket en række produkter med  ...
 17. Laborantpraktikant – Afdelingen for Fødevareindustriel Forskning

  www.food.dtu.dk/Service/Om-os/Ledige-stillinger/job?id...
  ... Frist 10.09.2014 Laborantpraktikant – Afdeling for Fødevarekemi · Frist 10.09. 2014 Laborantpraktikant - Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering · Frist ...
 18. admin | Fagpressen.eu

  fagpressen.eu/author/admin/
  Risikovurdering af 'novel food' centraliseres hos EU-agentur. Posted on June 16, 2014 by admin. Enstemmigt mandat til nye fødevarer Continue reading →.
 19. Denmark-Hillerød: Soil pollution advisory services (286439-2014 ...

  www.dgmarket.com/tenders/np-notice.do?noticeId=11501283
  ... beliggende indenfor indvindingsoplandet til Birkerød Vandværk, herunder risikovurdering i forhold til grundvandsressourcen og følsom arealanvendelse, samt ...
 20. PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Share With Europe

  www.fr.share-with.eu/?q=PSYKISK ARBEJDSMILJØ
Partnerlinks: risikovurdering  vampyr  tasker  DSB  modelbiler  Jernmand  Rejseguide  Fotobombe  lok