Risikoanalyse risikovurdering risikostyring beredskabsplan handlingsplan

Gratis værktøj til Risikovurdering

Hvad er en risikovurdering?
En risiko er sandsynligheden for, at man ikke realiserer sine mål eller at organisationen ikke kan realisere sine forventede gevinster. En risiko består altid af en sandsynlighed for en hændelse og konsekvensen af, at den pågældende hændelse opstår. Det er ikke et mål i sig selv at undgå risici, men derimod at sikre, at risici håndteres eller blot accepteres.
Download Risknon til risikovurdering

Risikovurdering kan defineres som:
- en systematisk måde at identificere og behandle risikofaktorer og usikkerhed på, som led i en helhedsbetragtning.

Risikovurdering er noget af det første man igangsætter, når man påbegynder en opgave, som er kritisk for en organisation. Her identificeres risici, deres indhold bestemmes og sandsynligheden for, at de opstår vurderes. Der angives forebyggende foranstaltninger til at minimere sandsynlighed eller konsekvens. Samtidig opstilles en plan for hvad der skal ske, hvis risikoen indtræffer.
Risikovurderingen er en iterativ proces, hvor men opdatere dine data i takt med, at processen skrider frem. Er der tale om en drift situation, opdateres risikovurdering periodisk.

Formålet med risikovurderingen?
Formålet med en risikovurdering er dels at vurdere, hvilke risici der er de alvorligste i forhold til projektets gennemførelse, dels at finde løsninger og fastlægge ansvar for at overkomme og reducere disse risici.

Målet med risikovurdering og -styring er ikke at eliminere samtlige risici, men at gøre sig dem klart og så beslutte, hvordan man vil håndtere dem.

Hvem modtager risikovurderingen?
Ledelsen eller styregruppen modtager risikovurderingen, hvor der følges op på reducerende tiltag samt på den løbende opsamling af nye risici, så der hele tiden er et opdateret risikobillede. Væsentlige risici afrapporteres på ledelses- eller styregruppemøderne. Beslutningen om konkret håndtering ligger hos ledelse.

Udarbejdelse af risikovurderingen
Risikovurderingen foretages altid på baggrund af den aktuelle målsætning eller plan.

Den samlede risikostyring omfatter selve risikovurderingen, hvor risici identificeres og specificeres, samt den efterfølgende bearbejdning og håndtering, hvor hver enkelt risiko reduceres og/eller der opstilles en beredskabsplan for, hvad der skal ske, hvis hændelsen indtræffer.


Det seneste døgns risikovurdering nyheder
 1. Danmark-Hillerd: Rdgivning i forbindelse med ... - udbud.dk

  https://www.udbud.dk/Pages/Tenders/ShowTender?tenderid=23791
  ... afgrnsende forureningsundersgelser i Vassingerd beliggende inden for indvindingsoplandet til Boggrd Kildeplads, herunder risikovurdering i forhold til  ...
 2. Teknisk supervisor - Banedanmark - Jobzonen

  www.jobzonen.dk/job/6231217/teknisk-supervisor/
  Maskintekniks overordnede opgaver er bl.a. at sikre godkendelser af materiellet, risikovurdering samt tilbudsindhentning og indkb af materielinvesteringer.
 3. Ledige stillinger p DTU Veterinrinstituttet - DTU Veterinrinstituttet

  www.vet.dtu.dk/Om-os/Ledige-stillinger
  Instituttet udfrer myndighedsbetjening i form af rdgivning, overvgning og risikovurdering samt er ansvarlig for den laboratoriemssige del af det danske ...
 4. Social Stream VET - DTU Veterinrinstituttet

  www.vet.dtu.dk/Social-Stream-VET
  Instituttet udfrer myndighedsbetjening i form af rdgivning, overvgning og risikovurdering samt er ansvarlig for den laboratoriemssige del af det danske ...
 5. Forside - DTU Fdevareinstituttet

  www.food.www7.sitecore.dtu.dk/?id=c5a02b9c-81d8-4f68-8d59...
  Ny viden styrker risikovurdering af kemikalie-cocktails i mad. Ny kostundersgelse · Photo: Colourbox. Danskerne spiser stadig for meget mttet fedt ...
 6. Ellen Hyldgaard Trsleff - DTU

  www.dtu.dk/Service/Telefonbog/Person?id=92135&cpid...
  studerende. DTU FDEVAREINSTITUTTET Fdevareinstituttet. Afdeling for Risikovurdering og Ernring. Danmarks Tekniske Universitet. Mrkhj Bygade 19.
 7. DTU Veterinrinstituttet: Forside

  www.vet.dtu.dk/
  Instituttet udfrer myndighedsbetjening i form af rdgivning, overvgning og risikovurdering samt er ansvarlig for den laboratoriemssige del af det danske ...
 8. TV 2 NYHEDERNE - 24-rige Dennis Kronome Vestergaard er...

  https://da-dk.facebook.com/tv2nyhederne/posts/1192321890783449
  Brian Sgaard Ls artiklen, det er tidligere domme som ligger grundlaget for denne dom og en aktuel risikovurdering, hvilke m siges at vre ganske aktuelt,  ...
 9. Etik.dk

  www.etik.dk/
  Etik handler om risikovurdering. Om hvorvidt mlet helliger midlet. Etik hrer med til vores. Genteknologi · Luthers reformation er en frugt af renssancen.

For at vise dig de mest relevante resultater har vi udeladt nogle poster, der ligner de 9, der allerede vises.Hvis du vil, kan du gentage sgningen, hvor de udeladte resultater medtages.

Partnerlinks: risikovurdering  vampyr  tasker  DSB  modelbiler  Jernmand  Rejseguide  Fotobombe  lok Nyhedsarkivet:
Februar 2012   Marts 2012   April 2012   Maj 2012   Juni 2012   Juli 2012   August 2012   September 2012   Oktober 2012   November 2012   December 2012   Januar 2013   Februar 2013   Marts 2013   April 2013   Maj 2013   Juni 2013   Juli 2013   August 2013   September 2013   Oktober 2013   November 2013   December 2013   Marts 2014   April 2014   Maj 2014   Juni 2014   Juli 2014