Risikoanalyse risikovurdering risikostyring beredskabsplan handlingsplan

Gratis værktøj til Risikovurdering

Hvad er en risikovurdering?
En risiko er sandsynligheden for, at man ikke realiserer sine mål eller at organisationen ikke kan realisere sine forventede gevinster. En risiko består altid af en sandsynlighed for en hændelse og konsekvensen af, at den pågældende hændelse opstår. Det er ikke et mål i sig selv at undgå risici, men derimod at sikre, at risici håndteres eller blot accepteres.
Download Risknon til risikovurdering

Risikovurdering kan defineres som:
- en systematisk måde at identificere og behandle risikofaktorer og usikkerhed på, som led i en helhedsbetragtning.

Risikovurdering er noget af det første man igangsætter, når man påbegynder en opgave, som er kritisk for en organisation. Her identificeres risici, deres indhold bestemmes og sandsynligheden for, at de opstår vurderes. Der angives forebyggende foranstaltninger til at minimere sandsynlighed eller konsekvens. Samtidig opstilles en plan for hvad der skal ske, hvis risikoen indtræffer.
Risikovurderingen er en iterativ proces, hvor men opdatere dine data i takt med, at processen skrider frem. Er der tale om en drift situation, opdateres risikovurdering periodisk.

Formålet med risikovurderingen?
Formålet med en risikovurdering er dels at vurdere, hvilke risici der er de alvorligste i forhold til projektets gennemførelse, dels at finde løsninger og fastlægge ansvar for at overkomme og reducere disse risici.

Målet med risikovurdering og -styring er ikke at eliminere samtlige risici, men at gøre sig dem klart og så beslutte, hvordan man vil håndtere dem.

Hvem modtager risikovurderingen?
Ledelsen eller styregruppen modtager risikovurderingen, hvor der følges op på reducerende tiltag samt på den løbende opsamling af nye risici, så der hele tiden er et opdateret risikobillede. Væsentlige risici afrapporteres på ledelses- eller styregruppemøderne. Beslutningen om konkret håndtering ligger hos ledelse.

Udarbejdelse af risikovurderingen
Risikovurderingen foretages altid på baggrund af den aktuelle målsætning eller plan.

Den samlede risikostyring omfatter selve risikovurderingen, hvor risici identificeres og specificeres, samt den efterfølgende bearbejdning og håndtering, hvor hver enkelt risiko reduceres og/eller der opstilles en beredskabsplan for, hvad der skal ske, hvis hændelsen indtræffer.


Det seneste døgns risikovurdering nyheder
 1. Hvornår har it-sikkerheden sidst fået et sundhedstjek? - Dubex

  www.dubex.dk/.../hvornaar-har-it-sikkerheden-sidst-faaet-et-sundhedstjek/
  Med en risikovurdering synliggøres det, hvor der bedst kan sættes ind, for at opnå det ønskede sikkerheds- og serviceniveau, på et konkret område eller for et  ...
 2. Hygiejneregler for besøgende i svinestalde - GLS-A

  www.gls-a.dk/.../Hygiejneregler_for_besoegende_i_svinestalde.htm
  Den særlige biologiske APV (arbejdspladsvurdering), skal indeholde en kortlægning og vurdering af risici forbundet med arbejdet, også kaldet risikovurdering.
 3. Renovering: Stadig plads til forbedring - Dagens Byggeri

  www.dagensbyggeri.dk/.../83239-renovering-stadig-plads-til-forbedring
  De lavesthængende frugter ser ud til at være procesoptimering, risikovurdering og aftaleindgåelse. Mange mener også, at digitallisering/modellering og ...
 4. Arbejdsmiljøuddannelsen på engelsk - Arbejdsmiljøgruppen ...

  arbejdsmiljoegruppen.dk/arbejdsmiljoeuddannelsen-paa-engelsk/
  Arbejdsmiljøorganisationens opgaver; Metoder til risikovurdering; Hvordan man kan systematisere arbejdet med sikkerhed og sundhed på virksomehden ...
 5. Scandinavian Information Audit

  www.information-audit.dk/
  Risikovurdering for records management, records systemer og processer - værktøjer, metoder, ISO/TR 18128:2014 2. februar 2015, kl 09.00-16.30, København
 6. Vestafrika: 104 piratangreb i 2014 - Transport-Tidende

  https://www.transporttidende.com/.../vestafrika-104-piratangreb-i-2014- p40701
  Sejlads på Vestafrika kræver en specifik risikovurdering. Antallet af piratangreb i Vestafrika er faldet en lille smule. Fra 120 angreb i 2013 til 104 i 2014, viser ...
 7. [PDF] 

  Se redegørelsen her - Jutlander Bank

  https://jutlander.dk/Files/Files/PDF/.../Tilsyn_29jan15.pdf
  Sammenfatning og risikovurdering. Finanstilsynet gennemgik 25 udlån til landbrug fra den oprindelige Spare- kassen Himmerland A/S, herunder de ti største ...
 8. Scandlines A/S Scandlines A/S - Category Manager

  scandlines.easycruit.com/vacancy/1330047/6656?iso=dk
  ... betingelser for dine stakeholders med fokus på alle de parameter, som bestemmer en god indkøbsaftale herunder pris, kvalitet, specifik risikovurdering m.v..
 9. Job - LinkedIn

  https://www.linkedin.com/jobs2/view/29027813?trk=jserp_job...
  Din primære funktion, er driftsoptimering, fejlfinding, risikovurdering og vedligehold på FMS/SCADA/CTS anlæg samt elektriske- og automatik installationer.
 10. Category Manager - Scandlines A/S - Copenhagen - Jobview.dk

  www.jobview.dk/job/category-manager/467831
  ... betingelser for dine stakeholders med fokus på alle de parameter, som bestemmer en god indkøbsaftale herunder pris, kvalitet, specifik risikovurdering m.v..
 11. Jorton havde kun én arbejdsulykke i 2014 - Building Supply DK

  www.building-supply.dk/.../jorton_havde_kun_en_arbejdsulykke_i_2014
  Jortons administrerende direktør John Funch understreger, at den lave ulykkesfrekvens skyldes målrettet information, instruktion og risikovurdering: Læs også: ...
 12. Individuelle stress-samtaler » ARBEJDSMILJØEksperten A/S

  www.ameksperten.dk/services/psykisk.../individuelle-stress-samtaler/
  ERGONOMISK RISIKOVURDERING som Prioriteringsværktøj · Fokus på computerarbejdspladsen · Sundhed · Personlig sundhedsprofil · Fokus på sundhed.
 13. Undgå vold og trusler på arbejdet - Etsundtarbejdsliv.dk

  www.etsundtarbejdsliv.dk/vold
  Med guiderne "Styr uden om trusler og vold", som er målrettet forskellige typer arbejdspladser, kan I få inspiration til jeres samarbejde om forebyggelse og ...
 14. Søfartens Ledere

  www.soefartensledere.dk/
  Vestafrika: 104 piratangreb i 2014. 28-01-2015 11:29. Sejlads på Vestafrika kræver en specifik risikovurdering, - med udgangspunkt i skib, last og den aktuelle ...
 15. Category Manager - Jobbank - Københavns Universitet

  jobbank.ku.dk/job/602687/scandlines-danmark/category-manager
  ... betingelser for dine stakeholders med fokus på alle de parameter, som bestemmer en god indkøbsaftale herunder pris, kvalitet, specifik risikovurdering m.v..
 16. Gylle.dk

  gylle.dk/
  ... på en henvendelse fra Enhedslisten og SF på Ærø med krav om en risikovurdering af problemerne med samtransport af mennesker og svin på Ærøfærgerne.
 17. Ansatte arbejdede i kræftfremkaldende gas på metrobyggeri ...

  jyllands-posten.dk/.../Ansatte arbejdede i kræftfremkaldende gas på metrobyggeri/
  ... den forurende byggegrund delvist var kendt i forvejen, og at en risikovurdering viste, at den ikke ville have nogen negativ påvirkning på de ansattes helbred.
 18. Services | ShippingWatch

  shippingwatch.dk/Services/
  Norske Skuld sår i en meddelelse til sine medlemmer alvorlig tvivl om den risikovurdering, der gælder for transporter af bauxit, og som kan være forklaringen på ...
 19. Lastbil reparation service er fyldt med harpiks, 33 bil - LOGO

  newstwenty4seven.com/.../gruzovik-remontnoj-sluzhby-zalil-smoloj-33- avtomobilja
  Han mener, at behovet for præcis risikovurdering, korrekt prioritering, høj kvalitet af kontrol med gennemførelsen af planen, samt et godt samspil mellem de ...
 20. Ledige job - gruppeleder | Jobindex

  www.jobindex.dk/cgi/jobsearch.cgi?q=gruppeleder
  Som konstruktør er det dit ansvar, at der etableres den rette maskinsikkerhed, og der foretages risikovurdering for så vidt angår den mekaniske del af maskinen.
Partnerlinks: risikovurdering  vampyr  tasker  DSB  modelbiler  Jernmand  Rejseguide  Fotobombe  lok