Risikoanalyse risikovurdering risikostyring beredskabsplan handlingsplan

Gratis værktøj til Risikovurdering

Hvad er en risikovurdering?
En risiko er sandsynligheden for, at man ikke realiserer sine mål eller at organisationen ikke kan realisere sine forventede gevinster. En risiko består altid af en sandsynlighed for en hændelse og konsekvensen af, at den pågældende hændelse opstår. Det er ikke et mål i sig selv at undgå risici, men derimod at sikre, at risici håndteres eller blot accepteres.
Download Risknon til risikovurdering

Risikovurdering kan defineres som:
- en systematisk måde at identificere og behandle risikofaktorer og usikkerhed på, som led i en helhedsbetragtning.

Risikovurdering er noget af det første man igangsætter, når man påbegynder en opgave, som er kritisk for en organisation. Her identificeres risici, deres indhold bestemmes og sandsynligheden for, at de opstår vurderes. Der angives forebyggende foranstaltninger til at minimere sandsynlighed eller konsekvens. Samtidig opstilles en plan for hvad der skal ske, hvis risikoen indtræffer.
Risikovurderingen er en iterativ proces, hvor men opdatere dine data i takt med, at processen skrider frem. Er der tale om en drift situation, opdateres risikovurdering periodisk.

Formålet med risikovurderingen?
Formålet med en risikovurdering er dels at vurdere, hvilke risici der er de alvorligste i forhold til projektets gennemførelse, dels at finde løsninger og fastlægge ansvar for at overkomme og reducere disse risici.

Målet med risikovurdering og -styring er ikke at eliminere samtlige risici, men at gøre sig dem klart og så beslutte, hvordan man vil håndtere dem.

Hvem modtager risikovurderingen?
Ledelsen eller styregruppen modtager risikovurderingen, hvor der følges op på reducerende tiltag samt på den løbende opsamling af nye risici, så der hele tiden er et opdateret risikobillede. Væsentlige risici afrapporteres på ledelses- eller styregruppemøderne. Beslutningen om konkret håndtering ligger hos ledelse.

Udarbejdelse af risikovurderingen
Risikovurderingen foretages altid på baggrund af den aktuelle målsætning eller plan.

Den samlede risikostyring omfatter selve risikovurderingen, hvor risici identificeres og specificeres, samt den efterfølgende bearbejdning og håndtering, hvor hver enkelt risiko reduceres og/eller der opstilles en beredskabsplan for, hvad der skal ske, hvis hændelsen indtræffer.


Det seneste døgns risikovurdering nyheder
 1. ATEX Risikovurdering

  www.skjodtsandberg.com/atex-risikovurdering
  Risikovurdering ATEX. Materiel som produceres til brug i eksplosionsfarlige områder er omfattet af reglerne i direktiv 94/9-EF. Det er fabrikantens ansvar at sikre ...
 2. Superligagyser: Hvem rykker ned? | Tipsbladet

  www.tipsbladet.dk/nyhed/superliga/superligagyser-hvem-rykker-ned
  Få overblik over bundholdenes sidste kampe og risikovurderingen for at ryge ud af Superligaen.
 3. Tortur helbreder ingen – Anklagen menneskeretsforbryder

  www.menneskeretsforbryder.dk/category/tortur-helbreder-ingen/
  For at forstå forsikringssvindlen og snyd med arbejdsmiljø og risikovurdering på de lukkede afdelinger, så vel som, socialpsykiatriske bosteder i Danmark, følger ...
 4. DSR - Søgeresultat

  www.dsr.dk/.../DSR - Søgeresultat.aspx?k...
  Sct. Hans Hospitals specialafsnit for truende og flugttruede retspsykiatriske patienter, R7, bruger systematisk risikovurdering i forebyggelsen af voldsepisoder.
 5. Medarbejdere på DTU Miljø - DTU Miljø

  www.env.dtu.dk/Medarbejdere
  Publikationer; Projekter. Navn · Titel, Tlf. E-mail, Profil.
 6. DTU Veterinærinstituttet: Forside

  www.vet.dtu.dk/
  Instituttet udfører myndighedsbetjening i form af rådgivning, overvågning og risikovurdering samt er ansvarlig for den laboratoriemæssige del af det danske ...
 7. Ledige stillinger inden for - Djøfs jobunivers

  www.jobunivers.dk/job/oestjylland
  Dine opgaver bliver: Regnskabsanalyse og risikovurdering af vores kunder Udarbejdelse af analyser Perioderapportering over vores kunders aktivitet Arbejde ...
 8. Danish news - CenSec

  www.censec.dk/da-DK/Nyheder/News.../Danish-news.aspx
  Fakta: Sådan ser FE på truslen fra Rusland. Sat, 15 Nov 2014 08:12:14 GMT. Forsvarsministeren peger på ny risikovurdering i sin reaktion til ubådskrænkelsen ...
 9. Transport | Fagpressen.eu

  fagpressen.eu/category/nyheder-om-trafik-og-infrastruktur/
  ... Brosbøl imod miljøsvækkelse til fordel for gasbiler · Risikovurdering af 'novel food' centraliseres hos EU-agentur · EU-opgør om velfærdsturisme fusede ud i ...
 10. Ekspertise for designere og udviklingsingeniører - udvikling spejder

  da.developmentscout.com/
  Tue Dec 02 @ 09: 00 Sikker Machinery Konstruktion: Risikovurdering ... Risikovurdering i overensstemmelse med maskindirektiv - Seminar Arrangør: Schmersal.

 1. Risikovurderingsværktøj - Elektronisk risikovurdering

  Annoncewww.maqis.dk/
  Improve software - Nemt at anvende

For at vise dig de mest relevante resultater har vi udeladt nogle poster, der ligner de 10, der allerede vises.Hvis du vil, kan du gentage søgningen, hvor de udeladte resultater medtages.

Partnerlinks: risikovurdering  vampyr  tasker  DSB  modelbiler  Jernmand  Rejseguide  Fotobombe  lok Nyhedsarkivet:
Februar 2012   Marts 2012   April 2012   Maj 2012   Juni 2012   Juli 2012   August 2012   September 2012   Oktober 2012   November 2012   December 2012   Januar 2013   Februar 2013   Marts 2013   April 2013   Maj 2013   Juni 2013   Juli 2013   August 2013   September 2013   Oktober 2013   November 2013   December 2013   Marts 2014   April 2014   Maj 2014   Juni 2014   Juli 2014