Risikoanalyse risikovurdering risikostyring beredskabsplan handlingsplan

Gratis værktøj til Risikovurdering

Hvad er en risikovurdering?
En risiko er sandsynligheden for, at man ikke realiserer sine mål eller at organisationen ikke kan realisere sine forventede gevinster. En risiko består altid af en sandsynlighed for en hændelse og konsekvensen af, at den pågældende hændelse opstår. Det er ikke et mål i sig selv at undgå risici, men derimod at sikre, at risici håndteres eller blot accepteres.
Download Risknon til risikovurdering

Risikovurdering kan defineres som:
- en systematisk måde at identificere og behandle risikofaktorer og usikkerhed på, som led i en helhedsbetragtning.

Risikovurdering er noget af det første man igangsætter, når man påbegynder en opgave, som er kritisk for en organisation. Her identificeres risici, deres indhold bestemmes og sandsynligheden for, at de opstår vurderes. Der angives forebyggende foranstaltninger til at minimere sandsynlighed eller konsekvens. Samtidig opstilles en plan for hvad der skal ske, hvis risikoen indtræffer.
Risikovurderingen er en iterativ proces, hvor men opdatere dine data i takt med, at processen skrider frem. Er der tale om en drift situation, opdateres risikovurdering periodisk.

Formålet med risikovurderingen?
Formålet med en risikovurdering er dels at vurdere, hvilke risici der er de alvorligste i forhold til projektets gennemførelse, dels at finde løsninger og fastlægge ansvar for at overkomme og reducere disse risici.

Målet med risikovurdering og -styring er ikke at eliminere samtlige risici, men at gøre sig dem klart og så beslutte, hvordan man vil håndtere dem.

Hvem modtager risikovurderingen?
Ledelsen eller styregruppen modtager risikovurderingen, hvor der følges op på reducerende tiltag samt på den løbende opsamling af nye risici, så der hele tiden er et opdateret risikobillede. Væsentlige risici afrapporteres på ledelses- eller styregruppemøderne. Beslutningen om konkret håndtering ligger hos ledelse.

Udarbejdelse af risikovurderingen
Risikovurderingen foretages altid på baggrund af den aktuelle målsætning eller plan.

Den samlede risikostyring omfatter selve risikovurderingen, hvor risici identificeres og specificeres, samt den efterfølgende bearbejdning og håndtering, hvor hver enkelt risiko reduceres og/eller der opstilles en beredskabsplan for, hvad der skal ske, hvis hændelsen indtræffer.


Det seneste døgns risikovurdering nyheder
 1. FORCE Technology - Ny kontrolkampagne om listeria i ...

  www.forcetechnology.com/da/.../listeria-kontrolkampagne.htm
  Derfor er det så vigtigt, at der i virksomhedens egenkontrol er en grundig risikovurdering i forhold til forekomst af listeria i produktionen og dermed i produkterne.
 2. Nilfeber-myg flytter ind i dansk villakvarter - DTU Veterinærinstituttet

  www.vet.dtu.dk/Nyheder/2014/10/myg
  Nilfeber-myg flytter ind i dansk villakvarter. Virus Epidemiologi Husdyrsygdomme Risikovurdering Zoonoser. Del til Facebook Del til Twitter. søndag 19 okt 14.
 3. Etisk Råd kritiserer forsikringsafvisning af familie til kræftramte ...

  nyhederne.tv2.dk/2014-10-21-etisk-raad-kritiserer-forsikringsafvisning-af- familie-til-kraeftramte
  Jeg synes at hele tankegangen om risikovurdering er uetisk, siger Signild Vallgårda, professor ved Institut for Folkesundhed på Københavns Universitet og  ...
 4. Greve Kommune vil ikke fjerne nilfeber-myg | viden | DR

  www.dr.dk/Nyheder/Viden/Miljoe/2014/10/20120049.htm
  Overvågningen er betalt af Fødevarestyrelsen, og den skal give en risikovurdering af, om myg og mitter udgør en særlig fare for at overføre farlig smitte til ...
 5. CE-mærkning af maskiner (efter maskindirektivet) - Metal Supply DK

  www.metal-supply.dk/.../cemaerkning_af_maskiner_efter_maskindirektivet? ...
  Hvordan du gennemfører CE-mærkningsproceduren af maskiner efter det nye maskindirektiv og nyeste standarder: Risikovurdering, valg af sikkerhedskategori,  ...
 6. Søgning | IDA.dk

  https://ida.dk/.../Soeg?...
  Fødevareproduktionen udvikles løbende og der gennemføres ombygning og produktudvikling. Hver gang skal der gennemføres en ny risikovurdering; får I det.
 7. Medieklipp / Aktuelt / Hjem - Nei til EU

  www.neitileu.no/aktuelt/medieklipp
  Norge er forpliktet gjennom EØS-avtalen til å følge EUs regelverk på fôr-området, og Norge kan ikke ensidig og uten en vitenskapelig uavhengig risikovurdering ...
 8. Kostfaglig medarbejder til Børnehuset Kaninbjerget ... - Ofir

  www.ofir.dk/Resultat/Jobannonce.aspx?jobId=329544477
  ... oprydning og hygiejne; Ansvar for egenkontrol og risikovurdering; Ansvar for kostplan – morgenmadsboller, formiddagsmåltid og frokost i vuggestuen; Ansvar  ...
 9. [PDF] 

  Regnskabssæson i Danmark Sydbanks forventninger

  https://markets.sydbank.dk/.../Sydbank.aspx?ID=0036696-026533
  Endvidere tages der høj- de for selskabets egne samt konkurrerende selskabers forventninger. Risikovurdering og følsomhed. En vurdering af de væsentligste ...
 10. Radikaliseret mand kørerto soldater ned i Canada - Worldnews.com

  article.wn.com/.../Radikaliseret_mand_korerto_soldater_ned_i_Canada/
  ... manglende markering på maden, der skal varmes op til over 75 grader og en ikke tilstrækkelig risikovurdering af listeria på Odense Universitetshospital.
 11. Eksamineret Sikringsleder® - Modul 1: Risikostyring - Metal Supply ...

  www.metalsupply.no/.../eksamineret_sikringsleder_modul_1_risikostyring?...
  indsigt i risikovurdering og -finansiering samt valg af den ”rigtige” løsning - overblik over sammenhængen mellem sikring, skadeforebyggelse, sikkerhed, ...
 12. Før blodprop:Vagtlæge fiklov atfortsætte - Worldnews.com

  article.wn.com/view/.../For_blodpropVagtl_ge_fiklov_atforts_tte/
  ... manglende markering på maden, der skal varmes op til over 75 grader og en ikke tilstrækkelig risikovurdering af listeria på Odense Universitetshospital.
 13. Find Dit Studie . dk

  www.findditstudie.dk/
  ... kvalitet og økonomi. Løbende identifikation af problemstillinger, tæt økonomistyring og opfølgning samt risikovurdering er derfor en naturlig del af projekterne.
 14. Fyns Amts Avis - Seneste - Feedage - 8820355 - Feedage.com

  www.feedage.com/feeds/8820355/fyns-amts-avis-seneste
  ... manglende markering på maden, der skal varmes op til over 75 grader og en ikke tilstrækkelig risikovurdering af listeria på Odense Universitetshospital.

For at vise dig de mest relevante resultater har vi udeladt nogle poster, der ligner de 14, der allerede vises.Hvis du vil, kan du gentage søgningen, hvor de udeladte resultater medtages.

Partnerlinks: risikovurdering  vampyr  tasker  DSB  modelbiler  Jernmand  Rejseguide  Fotobombe  lok Nyhedsarkivet:
Februar 2012   Marts 2012   April 2012   Maj 2012   Juni 2012   Juli 2012   August 2012   September 2012   Oktober 2012   November 2012   December 2012   Januar 2013   Februar 2013   Marts 2013   April 2013   Maj 2013   Juni 2013   Juli 2013   August 2013   September 2013   Oktober 2013   November 2013   December 2013   Marts 2014   April 2014   Maj 2014   Juni 2014   Juli 2014