Risikoanalyse risikovurdering risikostyring beredskabsplan handlingsplan

Gratis værktøj til Risikovurdering

Hvad er en risikovurdering?
En risiko er sandsynligheden for, at man ikke realiserer sine mål eller at organisationen ikke kan realisere sine forventede gevinster. En risiko består altid af en sandsynlighed for en hændelse og konsekvensen af, at den pågældende hændelse opstår. Det er ikke et mål i sig selv at undgå risici, men derimod at sikre, at risici håndteres eller blot accepteres.
Download Risknon til risikovurdering

Risikovurdering kan defineres som:
- en systematisk måde at identificere og behandle risikofaktorer og usikkerhed på, som led i en helhedsbetragtning.

Risikovurdering er noget af det første man igangsætter, når man påbegynder en opgave, som er kritisk for en organisation. Her identificeres risici, deres indhold bestemmes og sandsynligheden for, at de opstår vurderes. Der angives forebyggende foranstaltninger til at minimere sandsynlighed eller konsekvens. Samtidig opstilles en plan for hvad der skal ske, hvis risikoen indtræffer.
Risikovurderingen er en iterativ proces, hvor men opdatere dine data i takt med, at processen skrider frem. Er der tale om en drift situation, opdateres risikovurdering periodisk.

Formålet med risikovurderingen?
Formålet med en risikovurdering er dels at vurdere, hvilke risici der er de alvorligste i forhold til projektets gennemførelse, dels at finde løsninger og fastlægge ansvar for at overkomme og reducere disse risici.

Målet med risikovurdering og -styring er ikke at eliminere samtlige risici, men at gøre sig dem klart og så beslutte, hvordan man vil håndtere dem.

Hvem modtager risikovurderingen?
Ledelsen eller styregruppen modtager risikovurderingen, hvor der følges op på reducerende tiltag samt på den løbende opsamling af nye risici, så der hele tiden er et opdateret risikobillede. Væsentlige risici afrapporteres på ledelses- eller styregruppemøderne. Beslutningen om konkret håndtering ligger hos ledelse.

Udarbejdelse af risikovurderingen
Risikovurderingen foretages altid på baggrund af den aktuelle målsætning eller plan.

Den samlede risikostyring omfatter selve risikovurderingen, hvor risici identificeres og specificeres, samt den efterfølgende bearbejdning og håndtering, hvor hver enkelt risiko reduceres og/eller der opstilles en beredskabsplan for, hvad der skal ske, hvis hændelsen indtræffer.


Det seneste døgns risikovurdering nyheder
 1. BT nyheder, kendte, sport, krimi, kongelige og politik | www.bt.dk

  www.bt.dk/
  Læs de seneste nyheder, sporten og alt om de kendte og kongelige - BT | BT.dk.
 2. Seneste nyheder fra Landbrugets Mediehus - LandbrugFyn

  landbrugfyn.landbrugnet.dk/Artikler/Seneste-Nyt.aspx
  Eksperter søges til risikovurdering. 16-04-2014 14:36:20 Anne Louise Mikkelsen. Den europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, leder efter medlemmer til ...
 3. Sneaker Banquet SS14 : Wherevent

  www.wherevent.com/detail/Sneaker-Banquet-Sneaker-Banquet-SS14
  INDBLIK: Politisk og sikkerhedsmæssig risikovurdering. Tuesday 29 April 2014, 16:00. Hvad gør vi ved Social dumping i EU Tuesday 29 April 2014, 16:00.
 4. Region Hovedstaden: Region H – hospitaler, psykiatri, handicap ...

  www.regionh.dk/
  Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks. Annullér print og gå tilbage til siden. logo. rss · facebook besøg regionens facebook- ...
Partnerlinks: risikovurdering  vampyr  tasker  DSB  modelbiler  Jernmand  Rejseguide  Fotobombe  lok