Risikoanalyse risikovurdering risikostyring beredskabsplan handlingsplan

Gratis værktøj til Risikovurdering

Hvad er en risikovurdering?
En risiko er sandsynligheden for, at man ikke realiserer sine mål eller at organisationen ikke kan realisere sine forventede gevinster. En risiko består altid af en sandsynlighed for en hændelse og konsekvensen af, at den pågældende hændelse opstår. Det er ikke et mål i sig selv at undgå risici, men derimod at sikre, at risici håndteres eller blot accepteres.
Download Risknon til risikovurdering

Risikovurdering kan defineres som:
- en systematisk måde at identificere og behandle risikofaktorer og usikkerhed på, som led i en helhedsbetragtning.

Risikovurdering er noget af det første man igangsætter, når man påbegynder en opgave, som er kritisk for en organisation. Her identificeres risici, deres indhold bestemmes og sandsynligheden for, at de opstår vurderes. Der angives forebyggende foranstaltninger til at minimere sandsynlighed eller konsekvens. Samtidig opstilles en plan for hvad der skal ske, hvis risikoen indtræffer.
Risikovurderingen er en iterativ proces, hvor men opdatere dine data i takt med, at processen skrider frem. Er der tale om en drift situation, opdateres risikovurdering periodisk.

Formålet med risikovurderingen?
Formålet med en risikovurdering er dels at vurdere, hvilke risici der er de alvorligste i forhold til projektets gennemførelse, dels at finde løsninger og fastlægge ansvar for at overkomme og reducere disse risici.

Målet med risikovurdering og -styring er ikke at eliminere samtlige risici, men at gøre sig dem klart og så beslutte, hvordan man vil håndtere dem.

Hvem modtager risikovurderingen?
Ledelsen eller styregruppen modtager risikovurderingen, hvor der følges op på reducerende tiltag samt på den løbende opsamling af nye risici, så der hele tiden er et opdateret risikobillede. Væsentlige risici afrapporteres på ledelses- eller styregruppemøderne. Beslutningen om konkret håndtering ligger hos ledelse.

Udarbejdelse af risikovurderingen
Risikovurderingen foretages altid på baggrund af den aktuelle målsætning eller plan.

Den samlede risikostyring omfatter selve risikovurderingen, hvor risici identificeres og specificeres, samt den efterfølgende bearbejdning og håndtering, hvor hver enkelt risiko reduceres og/eller der opstilles en beredskabsplan for, hvad der skal ske, hvis hændelsen indtræffer.


Det seneste døgns risikovurdering nyheder
 1. Anne Thobo Sonne - DTU

  www.dtu.dk/Service/Telefonbog/Person?id=69931
  Miljøstyrelsen, Report name: Risikovurdering af overfladevand, som er påvirket af punktkildeforurenet grundvand, (ISBN: 9788793178540), pages: 175.
 2. Sikkerhedsspecialist - dsb - Høje-Taastrup - Jobview.dk

  www.jobview.dk/job/sikkerhedsspecialist/464498
  sikrer, at den optimale løsning implementeres sætte fokus på risikovurdering i forbindelse med tekniske ændringer sikre support omkring tog til de driftsvendte ...
 3. 3 free Gylle Magazines - Yumpu

  https://www.yumpu.com/no/gylle
  Risikovurdering; helsefare ved spredning av gylle · vkm.no. Risikovurdering; helsefare ved spredning av gylle. Risikovurdering; helsefare ved spredning av gylle.
 4. DSR - Søgeresultat - Dansk Sygeplejeråd

  www.dsr.dk/.../DSR - Søgeresultat.aspx?...
  Sct. Hans Hospitals specialafsnit for truende og flugttruede retspsykiatriske patienter, R7, bruger systematisk risikovurdering i forebyggelsen af voldsepisoder.
 5. DSR - Søgeresultat

  www.dsr.dk/søg/.../DSR - Søgeresultat.aspx?k...
  ... hvordan forebyggelse af diabetiske fodsår bør tilrettelægges ud fra fokuserede spørgsmål, fodinspektion, vurdering af patientens sko, risikovurdering og ikke ...
 6. DSR - Søgeresultat - Dansk Sygeplejeråd

  www.dsr.dk/.../DSR - Søgeresultat.aspx?...
  Plejecentre og hjemmeplejen i fem kommuner har kunnet fejre ”100 dage uden tryksår” efter indførelse af systematisk screening med risikovurdering og tjek af ...
 7. [PDF] 

  Har I styr på arbejdsmiljøet? - BAR Handel

  www.barhandel.dk/Forside-20?PID=25553&M=NewsV2...
  Har I foretaget en risikovurdering af risikoen for røveri i jeres butik? Hvordan sikrer I, at røverier begræn- ses mest muligt? Er I opmærksomme på, hvordan I.
 8. Ledige stillinger inden for - Djøfs jobunivers

  www.jobunivers.dk/resultat.aspx
  Dine opgaver bliver: Regnskabsanalyse og risikovurdering af vores kunder Udarbejdelse af analyser Perioderapportering over vores kunders aktivitet Arbejde ...
 9. AU job- og projektbank - Opslag: Sikkerhedsspecialist (DSB, opslag ...

  jobbank.au.dk/job/573494/dsb/
  vurdere strukturer og procedurer i forbindelse med betjening af tog, så vi sikrer, at den optimale løsning implementeres; sætte fokus på risikovurdering i ...
 10. [PDF] 

  Q3 2014

  hugin.info/137806/R/1874062/660143.pdf
  Risikovurdering. FirstFarms har i årsrapporten for 2013 beskrevet de væsentligste risici for selskabet, og det er ledelsens opfattelse, at denne beskrivelse fortsat ...
 11. [PDF] 

  Kursuskatalog 2014 - EnviNa

  www.envina.dk/pdf/envina-kursus-katalog
  overfladevand risikovurdering, effektivitet for passiv ventilation samt jordhåndtering og klassificering.Derudover vil Mads Kobberø, Codex Advokater fortolke de ...
 12. Opslag: Sikkerhedsspecialist (DSB, opslag #573494) - GO.dk

  go.dk/job/573494//jobopslag
  vurdere strukturer og procedurer i forbindelse med betjening af tog, så vi sikrer, at den optimale løsning implementeres; sætte fokus på risikovurdering i ...
 13. [PDF] 

  USA-aktier: Opturen kan fortsætte h hvis selskaberne ... - Sydbank

  https://markets.sydbank.dk/.../Sydbank.aspx?ID=0036696-027328
  Risikovurdering og følsomhed. En vurdering af de væsentligste risikoforhold og en kategorisering af risikoen (lav, middel eller høj) i forbindelse med anbef.
 14. Atom Posten

  atomposten.blogspot.com/
  ”Baggrundsartikel om Risikovurdering” og ”Bemærkning om Brug af matematiske Metoder til Risikovurdering”. Ovenfor har vi brugt Dansk Dekommissionerings ...
 15. Marie Kristine Scharling – Anklagen menneskeretsforbryder

  www.menneskeretsforbryder.dk/tag/marie-kristine-scharling/
  ... Liberal Alliance, LA 11. november 2014; Svindel med risikovurdering og arbejdstilsyn – Foreningen af Danske lægestuderende FADLs 9. november 2014  ...
 16. Se ledige job | Akademikernes

  https://www.akademikernes.dk/jobliste
  ... og distributører; Udbygge og vedligeholde distributørnetværket; Lede gennemgangen forud for tilbudsgivning, inkl. risikovurdering og økonomiske betingelser ...
 17. HR Forum - København - Uddannelse | Facebook

  https://da-dk.facebook.com/HRForum.dk
  Vi er hos HR-Forum stolte af at kunne meddele, at vi nu også er tilgængelige på Instagram, hvor vi vil holde vores følgere opdateret inden for alle de nye trends ...

For at vise dig de mest relevante resultater har vi udeladt nogle poster, der ligner de 17, der allerede vises.Hvis du vil, kan du gentage søgningen, hvor de udeladte resultater medtages.

Partnerlinks: risikovurdering  vampyr  tasker  DSB  modelbiler  Jernmand  Rejseguide  Fotobombe  lok Nyhedsarkivet:
Februar 2012   Marts 2012   April 2012   Maj 2012   Juni 2012   Juli 2012   August 2012   September 2012   Oktober 2012   November 2012   December 2012   Januar 2013   Februar 2013   Marts 2013   April 2013   Maj 2013   Juni 2013   Juli 2013   August 2013   September 2013   Oktober 2013   November 2013   December 2013   Marts 2014   April 2014   Maj 2014   Juni 2014   Juli 2014