Risikoanalyse risikovurdering risikostyring beredskabsplan handlingsplan

Gratis værktøj til Risikovurdering

Hvad er en risikovurdering?
En risiko er sandsynligheden for, at man ikke realiserer sine mål eller at organisationen ikke kan realisere sine forventede gevinster. En risiko består altid af en sandsynlighed for en hændelse og konsekvensen af, at den pågældende hændelse opstår. Det er ikke et mål i sig selv at undgå risici, men derimod at sikre, at risici håndteres eller blot accepteres.
Download Risknon til risikovurdering

Risikovurdering kan defineres som:
- en systematisk måde at identificere og behandle risikofaktorer og usikkerhed på, som led i en helhedsbetragtning.

Risikovurdering er noget af det første man igangsætter, når man påbegynder en opgave, som er kritisk for en organisation. Her identificeres risici, deres indhold bestemmes og sandsynligheden for, at de opstår vurderes. Der angives forebyggende foranstaltninger til at minimere sandsynlighed eller konsekvens. Samtidig opstilles en plan for hvad der skal ske, hvis risikoen indtræffer.
Risikovurderingen er en iterativ proces, hvor men opdatere dine data i takt med, at processen skrider frem. Er der tale om en drift situation, opdateres risikovurdering periodisk.

Formålet med risikovurderingen?
Formålet med en risikovurdering er dels at vurdere, hvilke risici der er de alvorligste i forhold til projektets gennemførelse, dels at finde løsninger og fastlægge ansvar for at overkomme og reducere disse risici.

Målet med risikovurdering og -styring er ikke at eliminere samtlige risici, men at gøre sig dem klart og så beslutte, hvordan man vil håndtere dem.

Hvem modtager risikovurderingen?
Ledelsen eller styregruppen modtager risikovurderingen, hvor der følges op på reducerende tiltag samt på den løbende opsamling af nye risici, så der hele tiden er et opdateret risikobillede. Væsentlige risici afrapporteres på ledelses- eller styregruppemøderne. Beslutningen om konkret håndtering ligger hos ledelse.

Udarbejdelse af risikovurderingen
Risikovurderingen foretages altid på baggrund af den aktuelle målsætning eller plan.

Den samlede risikostyring omfatter selve risikovurderingen, hvor risici identificeres og specificeres, samt den efterfølgende bearbejdning og håndtering, hvor hver enkelt risiko reduceres og/eller der opstilles en beredskabsplan for, hvad der skal ske, hvis hændelsen indtræffer.


Det seneste døgns risikovurdering nyheder
 1. Miljøstyrelsen

  mst.dk/.../screeningsmodel-for-afvaergestrategi-paa-oplandsskala
  Metodikken kan indgå som et værktøj i den større ramme for risikovurdering og prioritering af den offentlige indsats overfor jordforureninger i Danmark.
 2. Kvalitetschef - Mercuri Urval - Haderslev/Danmark - Jobview.dk

  www.jobview.dk/job/kvalitetschef/462713
  kontrol og validering af processer; håndtering af afvigelser og reklamationer, herunder årsagsudrede og justere procedurer; kvalitetsmålsætning; risikovurdering ...
 3. DSR - Søgeresultat - Dansk Sygeplejeråd

  www.dsr.dk/.../DSR - Søgeresultat.aspx?k...
  Sct. Hans Hospitals specialafsnit for truende og flugttruede retspsykiatriske patienter, R7, bruger systematisk risikovurdering i forebyggelsen af voldsepisoder.
 4. AU job- og projektbank - Opslag: Trafikstyrelsen søger ingeniør til ...

  jobbank.au.dk/job/559552/trafikstyrelsen/
  Mundtlig og skriftlig vejledning om risikovurdering, lovgivning og praksis til branchen sammen med vores jurister • deltagelse i udvikling og implementering af ...
 5. Advarsel mod kosttilskud med planten Acacia rigidula - MyPressWire

  www.mypresswire.com/dk/pressroom/24418/pressrelease/89472
  DTU Fødevareinstituttets risikovurdering peger på, at planteingrediensen Acacia rigidula kan have skadelige effekter på reproduktions- og bevægelsessystemet.
 6. Uenighed om gensplejsning fortsætter - Politiken.dk

  politiken.dk/viden/ECE101607/uenighed-om-gensplejsning-fortsaetter/
  ... projektseniorforsker ved Danmarks JordbrugsForsknings afdeling for plantebeskyttelse og tilknyttet Center for Bioetik og Risikovurdering. 'Ingen tegn på at de ...
 7. [PDF] 

  Aktiekommentar TDC - Sydbank Markets

  https://markets.sydbank.dk/.../Sydbank.aspx?ID=0036696-026748
  Endvidere tages der højde for selskabets egne samt konkurrerende selskabers forventninger. Risikovurdering og følsomhed. En vurdering af de væsentligste ...
 8. Erfaren projekt-/programleder søges til nyt brugerportalinitiativ til ...

  www.job-i-staten.dk/.../erfaren-projekt-programleder-soeges-til-nyt- brugerportalinitiativ-til-den-digitale-folkeskole-lja-9346215.aspx?...
  Udarbejdelse af projektinitieringsdokument og business case med henblik på risikovurdering i Statens It-projektråd, herunder en detaljeret udviklings- og ...
 9. nike lbesko dame - infraestructura central

  www.infraestructuracentral.cl/_notes/nike-lbesko-dame.html
  34 procent anbefaler, at der skal foretages en yderligere risikovurdering, før majsen tages i anvendelse. De stærkeste eller bedst egnede inden for en given art ...
 10. Giftige kemikalier i økosystemer - DTU

  www.dtu.dk/Kalender/2014/09/Giftige-kemikalier-i-oekosystemer
  Risikovurdering af pesticider i økosystemer. 29 OKT. PetroChallenge: test- og konkurrencedag for online... 29 OKT. First Lego League - 4. projektmøde. Filtrer på ...
 11. Danmarks Tekniske Universitet - DTU

  www.dtu.dk/?id=42B77A41-6D2B-49D3-A3D2...
  9:30 Risikovurdering af pesticider... 29 OKT · PetroChallenge: test- og... PetroChallenge - online... 29 OKT · First Lego League - 4... kl. 14:00 First Lego League ...
 12. Madopskrifter med Nordisk Tang

  nynordisktangmad.blogspot.com/
  Risikovurdering på Fingertang og Sukkertang. 20.11.2013: EFTERSKRIFT: Siden jeg skrev dette indlæg er der sket det epokegørende, at der nu er begyndt at ...
 13. Ledige job - 14 årig søger fritidsjob | Jobindex

  www.jobindex.dk/cgi/jobsearch.cgi?q=14 årig søger fritidsjob
  kontrol og validering af processer; håndtering af afvigelser og reklamationer, herunder årsagsudrede og justere procedurer; kvalitetsmålsætning; risikovurdering ...
 14. Dagens Job Annoncer - Bo Larsen . dk

  www.bolarsen.dk/jobsydjylland.php
  kontrol og validering af processer; håndtering af afvigelser og reklamationer, herunder årsagsudrede og justere procedurer; kvalitetsmålsætning; risikovurdering ...

For at vise dig de mest relevante resultater har vi udeladt nogle poster, der ligner de 14, der allerede vises.Hvis du vil, kan du gentage søgningen, hvor de udeladte resultater medtages.

Partnerlinks: risikovurdering  vampyr  tasker  DSB  modelbiler  Jernmand  Rejseguide  Fotobombe  lok Nyhedsarkivet:
Februar 2012   Marts 2012   April 2012   Maj 2012   Juni 2012   Juli 2012   August 2012   September 2012   Oktober 2012   November 2012   December 2012   Januar 2013   Februar 2013   Marts 2013   April 2013   Maj 2013   Juni 2013   Juli 2013   August 2013   September 2013   Oktober 2013   November 2013   December 2013   Marts 2014   April 2014   Maj 2014   Juni 2014   Juli 2014